Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Dịch vụ của chúng tôi

Triển lãm và Sự kiện

MyEndosis tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, triển lãm gian hàng và các hoạt động xã hội để giúp cộng đồng hiểu về căn bệnh này.

Hội thảo giáo dục trực tuyến

MyEndosis cung cấp thông tin, bao gồm hội thảo giáo dục trực tuyến.
https://www.facebook.com/endomarch.malaysia 

Niềm hi vọng của chúng tôi

Nhận thức về lạc nội mạc tử cung

  • Chẩn đoán sớm – cuộc hành trình suốt đời.
  • Điều trị cho tất cả bệnh nhân – những lựa chọn hiện có.
  • Tác dụng phụ của thuốc – đánh giá bệnh nhân trước khi chỉ định.
  • Giáo dục Sức khỏe về Kinh nguyệt trong trường học – Phân biệt đau bụng kinh nguyệt bình thường và bất thường?
  • Hợp tác với bệnh viện – Các buổi chia sẻ của bệnh nhân và sự kiện nâng cao nhận thức.
  • Hợp tác với các cơ quan quản lý và công ty dược phẩm.
  • Phương tiện truyền thông hoạt động để tạo nhận thức về Lạc nội mạc tử cung.
  • Hỗ trợ tài chính cho điều trị & Đầu tư cho hỗ trợ tâm lý

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi