Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Tài trợ & Hợp tác
MyEndosis thường xuyên hợp tác với Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Gia đình và Cộng đồng, các cơ quan chính phủ,
bệnh viện, hiệp hội, và các tổ chức phi chính phủ khác.

Tài trợ / Quyên góp

Quản lý và hoạt động được tài trợ bởi phí thành viên danh nghĩa, quyên góp của công chúng, và hỗ trợ của các công ty.

Chúng tôi hoan nghênh các khoản đóng góp bằng tiền mặt có thể được thực hiện bằng séc tới Persatuan Endometriosis Malaysia hoặc chuyển khoản đến Maybank Chi nhánh S.E.A Park(Số tài khoản : 564173-506-311)

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi