Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Những nguồn thông tin hữu ích

Những bài báo và nguồn thông tin hữu ích

— endometriosis.org

Khi người khác không hiểu?

Tôi có thể kể điều gì với mọi người về lạc nội mạc tử cung?

Gia đình và bạn đời của bệnh nhân lạc nội mạc tử cung.

Thông tin về bệnh lạc nội mạc tử cung

Triệu chứng và tình trạng


Chẩn đoán và Nguyên nhân mắc bệnh?

Lựa chọn điều trị

Tin tức và Nghiên cứu về Lạc nội mạc tử cung

Nhiều tin tức và nghiên cứu sẽ được công bố. Hãy theo dõi.

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi