Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Ngày nhận thức về Lạc nội mạc tử cung

Đấu tranh với Lạc nội mạc tử cung!

Tháng 3 hàng năm là tháng nhận thức về bệnh Lạc nội mạc tử cung. Hãy cùng chúng tôi đứng lên để chống lại sự thiếu hiểu biết về căn bệnh này. Hãy là một phần của cuộc chiến toàn cầu đấu tranh cho những cải cách về chăm sóc sức khỏe bệnh lạc nội mạc tử cung.

  • Tham gia sự kiện của chúng tôi trong tháng Ba.
  • Là một thành viên hoặc tình nguyện viên.
  • Nói chuyện với chúng tôi: - gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ endomarch.malaysia@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số +60133690375
  • Ủng hộ chúng tôi qua Maybank (Số tài khoản: 564173-506-311)
  • Trở thành người tham gia nghiên cứu – hãy tình nguyện ngay bây giờ!

Hãy kết nối

Bấm vào nút dưới đây và đăng ký để nhận thông tin cập nhật định kỳ từ đội ngũ tư vấn tuyến đầu về Lạc nội mạc tử cung.

Hỗ trợ và Giúp đỡ

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi