Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Peer Support

Hỗ trợ những bệnh nhân khác

Lạc nội mạc tử cung không những ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà còn tác động tới gia đình, trường lớp, công việc, và cuộc sống nói chung của bệnh nhân. Hãy trao đổi với chúng tôi qua nhóm Facebook MyEndosis. Tham gia cùng chúng tôi và tương tác với những người đóng vai trò hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và lời khuyên cho phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung cũng như gia đình của họ.

Hãy kết nối

Bấm vào nút dưới đây và đăng ký để nhận thông tin cập nhật định kỳ từ đội ngũ tư vấn tuyến đầu về Lạc nội mạc tử cung.

Hỗ trợ và Giúp đỡ

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi