Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu
Giới thiệu về MyEndosis

Hiệp hội Bệnh lạc nội mạc tử cung Malaysia (MyEndosis)

Bệnh lạc nội mạc tử cung

MyEndosis được nhà sáng lập Surita Mogan thành lập năm 2013 và liên kết với Worldwide Endomarch ở Hoa Kỳ, một phong trào toàn cầu dẫn đầu trong hoạt động đấu tranh để có những thay đổi cần thiết cho bệnh nhân bệnh lạc nội mạc tử cung, những người ít được y tế cộng đồng quan tâm nhất trong thời đại của chúng ta. MyEndosis cũng được toàn cầu biết đến là Endomarch Malaysia.

Hai vấn đề chính mà MyEndosis hỗ trợ/giải quyết là:

  • Peer Support
  • Nhận thức chung

“Hành động mạnh mẽ nhất mà một người phụ nữ có thể làm chính là yêu thương bản thân, là chính mình và tỏa sáng trước những người không bao giờ nghĩ là họ có thể.”

Đội ngũ

Gặp những người đứng sau MyEndosis

Bao gồm những nhà hoạt động Dũng cảm, Đam mê và Chuyên tâm luôn nhận trách nhiệm chiến đấu vì lẽ phải cho những phụ nữ gặp phải bệnh lạc nội mạc tử cung.
Sứ mệnh và Tầm nhìn của chúng tôi

Vai trò của MyEndosis

Được dẫn dắt bởi bốn giá trị cốt lõi sau đây. Các “trụ cột” tạo ra nền tảng giá trị của chúng tôi, thể hiện các ưu tiên chính và cũng là thái độ và góc nhìn của chúng tôi đối với những ưu tiên này.
  • Tạo nhận thức về bệnh Lạc nội mạc tử cung cho bệnh nhân và cho công chúng.
  • Xây dựng một mối quan hệ gắn kết giữa phụ nữ bị bệnh và những bác sĩ chăm sóc sức khỏe.
  • Phát triển những hoạt động tích cực trong việc chăm sóc y tế cho bệnh lạc nội mạc tử cung.
  • Xóa bỏ cảm giác xấu hổ khi nói đến những căn bệnh về sinh sản của phụ nữ.

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi