Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Sự kiện đã diễn ra & ảnh
  1. Tập hợp vào ngày 13 tháng 3 năm 2014 tại Starbuck Jaya One. Có hơn 30 khách tham dự. Một cuộc nói chuyện thân mật do bác sĩ Premitha Damodaran dẫn chương trình
  2. Hội thảo Lạc nội mạc tử cung đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2014 tại Đại học Tunku Abdul Rahman. Năm diễn giả đã tham gia vào hội thảo này. 1. Bác sĩ Premitha Damodaran - 2. Bác sĩ phụ khoa Chong Kuoh Ren 3. Cô Ling Ying Sia, 4. Bác sĩ Mahatir Mohamed và 5. Cô Mei Soong.
  3. Triển lãm nghệ thuật về lạc nội mạc tử cung vào ngày 25 tháng 3 năm 2015 tại phòng trưng bày PC, Đại học Tunku Abdul Rahman.
  4. Tuần hành MyEndosis: Đứng dậy, Lên tiếng, Tập hợp vào ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại PC201, Đại học Tunku Abdul Rahman. Có ba diễn giả: 1. Bác sĩ Yap Moy Juan, 2. Bác sĩ Helena Lim 3. Bác sĩ Natasha Noor
  5. "Tôi vẫn là một người phụ nữ” vào ngày 19 tháng 3 năm 2016 tại bệnh viện Pantai Kuala Lumpur. Ba diễn giả gồm: 1. Bác sĩ Raman Subramaniam 2. Bác sĩ Nor Askinin 3. Bác sĩ Premitha Damodaran
  6. "Nuôi dưỡng yêu thương, Dệt nên hy vọng” vào ngày 8 tháng 7 năm 2017 tại Dewan Tabung Haji, BangunanTabung Haji, Kuala Lumpur. Ba diễn giả gồm: 1. Bác sĩ KomathyThiagarajan 2. Giáo sư Bác sĩ Rosnah Ismail 3. Giáo sư Bác sĩ Khong Su-Yen
  7. Chấm dứt Lạc nội mạc tử cung” vào ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại thư viện Petaling Jaya Komunity Các diễn giả: 1. Bác sĩ Aida Hani Mohd. Kalok 2. Puan Jurina Binti Anwar
  8. Ngày an toàn cho bệnh nhân vào 28 tháng 9 năm 2018 tại Đại học Taylor. Các diễn giả: 1. Bác sĩ Raman Subramanium 2. Surita Mogan 3. Bác sĩ Marissa See 4. Ông Selvaraja
  9. Nhận thức Lạc nội mạc tử cung toàn cầu vào 30 tháng 3 năm 2019 tại bệnh viện KPJ Damansara. Các diễn giả: 1. Bác sĩ Mohan Raj and Phó giáo sư Bác sĩ Thajunnisa Hassan.
  10. Thảo luận về lạc nội mạc tử cung với nhân viên quản lý trường hợp thuộc PERKESO vào ngày 12 tháng 11 năm 2019

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi