Selamat Datang ke Persatuan Endometriosis Malaysia
Kerjasama & Pembiayaan
MyEndosis bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
agensi-agensi kerajaan, hospital, persatuan dan NGO lain.

Pembiayaan / Derma

Pengurusan dan aktiviti dibiayai menerusi yuran keahlian nominal, derma daripada orang ramai dan sumbangan korporat.

Kami mengalu-alukan sumbangan dalam bentuk tunai yang boleh dibuat dengan cek kepada Persatuan Endometriosis Malaysia atau dimasukkan ke dalam Maybank Cawangan S.E.A Park(Nombor Akaun : 564173-506-311)

Sertai Kami

Sertai kami untuk berinteraksi dengan insan lain yang sedia untuk memberikan sokongan, bantuan,
maklumat dan nasihat kepada wanita yang menghidap Endometriosis serta keluarga mereka.
© 2020 Persatuan Endometriosis Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). Hakcipta Terpelihara. || Reka Bentuk Web CMS oleh AEIOU STUDIO
disokong oleh