Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia
Sự kiện sắp tới
 • Celebrating Endometriosis Awareness Month

  Endometriosis Awareness United

  Endometriosis Awareness United

 • I love me health conference

  I love me health conference2

 • Facebook Live

  25 July 2020

  Dr Patricia

 • Facebook Live

  6 June 2020

 • Zoom with Dr Sharifah and Dr Lee

  16 May 2020

 • Exhibition

  10 May 2020

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia và tương tác với những người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin và tư vấn cho phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và gia đình họ.
© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi